نحوه محاسبه راندمان توربین نیروگاه صنعتی

عنوان: نحوه محاسبه راندمان توربین نیروگاه صنعتی

تعداد صفحات: 97 صفحه

فرمت: DOC 

قیمت: 10000 تومان

سرفصل ها

فصل اول:

انـواع نیـروگاه ها و مقـایسه راندمان آنها

فصل دوم:

مطالعه ي جريان در يك توربين فراصوت خاص و بررسي تأثير تغيير هندسي لبه ي پره ها بر عملكرد توربين

فصل سوم:

افزايش اندازه حركت در خروجي پره هاي ثابت توربين از طريق بهينه سازي پروفيل پره با استفاده از الگوريتم ژنتيك

فصل چهارم:

مدلسازي عددي بويلر نيروگاه توس به منظور امكان سنجي افزايش راندمان شبيه سازي نازل سوخت مايع

پس از تکمیل فرم فایل پایان نامه طی حداکثر 24 ساعت برای شما ارسال می گردد.

سفارش پایان نامه

بمنظور سفارش پایان نامه فرم مربوطه را تکمیل نمایید.
  • قیمت: 10,000 تومان
  • 0 تومان