دانلود کتاب سیکلهای پیشرفته توربین گاز

برای دانلود کتاب سیکلهای پیشرفته توربین گاز ویرایش اول کلیک نمایید.

نام کتاب به انگلیسی: Advanced Gas Turbine Cycles

نویسنده/نویسندگان کتاب: John Horlock

ویرایش: اول

advance gas turbine cycle

رمز فایل: cfdpro.ir