دانلود کتاب راهنمای کاربردی کمپرسور

برای دانلود کتاب راهنمای کاربردی تکنولوژی کمپرسور ویرایش دوم کلیک نمایید.

نام کتاب به انگلیسی: a practical guide to compressor technology

نویسنده/نویسندگان کتاب: Heinz P. Bloch

ویرایش: دوم

a practical guide to compressor technology

رمز فایل: cfdpro.ir