دانلود کتاب ترمودینامک مهندسی پیشرفته بجان

برای دانلود کتاب ترمودینامیک مهندسی پیشرفته بجان ویرایش سوم کلیک نمایید.

نام کتاب به انگلیسی: a practical guide to compressor technology

نویسنده/نویسندگان کتاب: Heinz P. Bloch

ویرایش: سوم

advance engineering thermodynamics

رمز فایل: cfdpro.ir