دانلود کتاب آیرودینامیک توربین گاز و نیرو محرکه موشک

برای دانلود کتاب آیرودینامیک توربین گاز و نیرومحرکه موشک ویرایش سوم کلیک نمایید.

نام کتاب به انگلیسی: Aerothermodynamics of Gas Turbine and Rocket Propulsion

نویسنده/نویسندگان کتاب: Gordon C. Oates

ویرایش: سوم

aerodynamics of gas turbine and rocket propulsion

رمز فایل: cfdpro.ir