دانلود نرم افزار فرترن 90

با استفاده از Fortran 90 می توانید برنامه نویسی با زبان فرترن را تحت محیط ویندوز انجام دهید. فرترن زبان برنامه نويسی است که با وجود سادگی از قدرت و سرعت بالايی برخوردار می باشد، بطوريکه می توان از آن برای نوشتن برنامه های CFD استفاده کرد. فرترن اغلب با قابليت فوق العاده در مورد اعداد معرفی می گردد و همانطور که از اسمش پيداست، (FORmula TRANslation) برای انجام محاسبات رياضی در کارهای علمی خلق شده است. فورترن نخستین زبان برنامه ‌نویسی سطح بالا است. این زبان دهه‌هایی چند پرکاربردترین زبان رایانه‌ای در زمینه فیزیک و اقتصادسنجی بود. فرترن اکنون نیز به‌صورت گسترده در محاسبات علمی و محاسبات عددی بکار برده می‌شود. از مزیت‌های فرترن «تعریف متغیر در این زبان» است. در فرترن بر خلاف سایر زبان‌های سطح بالا مثل پاسکال یا سی، صحیح یا اعشاری بودن متغیر تعریف نمی‌شود. در این زبان به طور قراردادی متغیرهایی که با یکی از حروف I J K L M N آغاز می شوند صحیح فرض می‌شوند و سایر متغیرها اعشاری در نظر گرفته می‌شوند.

قابلیت کلیدی نرم افزار Fortran 90:
– انجام برنامه نویسی فرترن در ویندوز
– نوشتن پروژه‌های بسیاری از رشته‌های فنی مهندسی
– دارای قابلیت‌های شی ‌گرایی
– فرترن، پرکاربردترین زبان رایانه‌ای در زمینه فیزیک و اقتصادسنجی
– تعریف متفاوت متغیر ها در زبان فرترن

Microsoft-Fortran-Powerstation-4

رمز فایل: cfdpro.ir

به منظور ثبت سفارش پروژه با نرم افزار فرترن فرم سفارش را تکمیل نمایید.