ثبت سفارش ترجمه

برای ثبت سفارش ترجمه فیلدهای زیر را پر نمایید تا هزینه ترجمه برای شما ارسال گردد. پس از تعیین هزینه با پرداخت 70 درصد از مبلغ کل ترجمه شما آغاز می گردد.
  • ترجیجا مرنبط با مهندسی مکانیک باشد.
  • روز و ماه به فارسی مشخص گردد.