ترجمه تخصصی متون مهندسی از انگلیسی به فارسی

مشتریان عزیز می توانند با سفارشات خود را متناسب با زمان مورد نیاز و هزینه ای که قادر به پرداخت آن هستند انتخاب نمایند. در هنگام ثبت سفارش توجه به نکات زیر ضروری است:
1-  منظور از هر صفحه استاندارد، 250 کلمه از متن مبداء است.
2- سفارشات به صورت تایپ شده تحویل می شوند.
3- هزینه های اعلام شده مربوط به هزینه ترجمه و تایپ می باشد و هیچ هزینه ای بابت تایپ دریافت نمی شود.
4- با افزایش حجم سفارش، هزینه آن کاهش می یابد.
5- حداقل کلمات هر سفارش 250 کلمه می باشد.

تعرفه ترجمه انگلیسی به فارسی

تعداد صفحات

حالت عادی

حالت نیمه فوری

حالت فوری

1-10 صفحه

6000 تومان

1 تا 3 روز

8000 تومان

1 تا 2 روز

10000 تومان

حداکثر 1 روز

10 تا 50 صفحه

5500 تومان

3 تا 12 روز

7500 تومان

2 تا 9 روز

9500 تومان

حداکثر 6 روز

50 صفحه به بالا

5000 تومان

12 روز به بالا

7000 تومان

9 روز به بالا

9000 تومان

6 روز به بالا