آموزش شبیه سازی جریان پیرامون استوانه بکمک نرم افزار فلوئنت

ویدئو آموزشی جریان سیال حول سیلندر

 

 

ترجمه

برای ترجمه ویدئو مربوطه اطلاعات مورد نظر را وارد نمایید.